Zaungast – Gość przy płocie – Gość przy płocie

Partycypacyjna rezydencja artystyczna w Sztynorcie w ramach STN:ORT 2022 

Zaungast to niemieckie słowo, które łączy w sobie słowo Zaun, oznaczające płot, i słowo Gast, oznaczające gościa. Określa osobę, która uczestniczy w wydarzeniu przez ogrodzenie, nie mając formalnego prawa wstępu na teren wydarzenia – na przykład na mecz piłkarski lub koncert. Można to tłumaczyć jako wykluczonego kibica, odgrodzonego członka społeczności, jako podstępnego lub nawet nielegalnego gościa – w zależności od perspektywy i oceny zainteresowanego.

Tegoroczna Rezydencja Artystyczna STN:ORT zachęca artystów do twórczego myślenia wokół pojęcia Zaungast. Materialnym punktem wyjścia dla projektu są liczne płoty, które obecnie otaczają zabytkowe budynki w Sztynorcie, ze względu na trwającą ich renowację. Niematerialnym punktem wyjścia jest temat tegorocznego festiwalu – gościnność. Mamy nadzieję, że myślenie o gościnności poprzez pojęcie Zaungastu pozwoli nam zastanowić się nad niektórymi z wielu odcieni gościnności, być może także tymi ukrytymi lub kontrowersyjnymi.

Zaprosiliśmy artystów i animatorów społecznych do stworzenia warsztatów w formie partycypacyjnej, które w twórczy sposób zbadają materialność i symbolikę ogrodzeń oraz ich związki z gościnnością i spotkaniami gościnnymi. W jaki sposób widzialne i niewidzialne granice wpływają na relacje między ludźmi, zmieniając ich w różnego rodzaju gospodarzy lub gości? Jakie są możliwości, aby ogrodzenia stały się częścią architektury, która karmi, opiekuje się, integruje i jest gościnna? Jak ważna jest w tym kontekście materialność? Co z przepuszczalnością – zastanów się, jakie rodzaje ludzkich i nie-ludzkich doświadczeń są w stanie przenikać przez różne rodzaje ogrodzeń?