Przez wiele lat już jesteśmy sponsorowani i wspierani przez:

Lehndorff-Gesellschaft Steinort e.V.
Stiftung für Deutsch-Polnische Zusammenarbeit – Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej
Deutsch-Polnische Stiftung Kulturpflege und Denkmalschutz
Nowy Sztynort/ Osada Wolności sp. z o.o.
Ambasada Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie
Instytut Antropologii i Etnologii, Uniwersytet im. Adama-Mickiewicza w Poznaniu
FairerTales Hannah Wadle

oraz liczni indywidualni sympatycy